31 märts 2017

27. märts oli Merivälja Koolis muuseumipäev


Kaasajal pakuvad muuseumid mitmeid huvitavaid õpiprogramme ja lõimitud ainetunde, kus laps saab olla aktiivne.  Kadrioru lastemuuseumil oli tore päev sisustada I astme koolilastele: käsitleti teemasid haaravast sõprusest kuni kenade kommeteni, räägiti inimeste erinevusest ja igaühe erilisusest.
Linnamuuseum ootas lapsi keskaegse maja lugudega tutvuma. Saadi teada, kes olid üldse nii jõukad, et said linnasüdames endale maja lubada, milline oli ruumide jaotus ning miks paljude majade juurde kuuluvad tänapäevani räägitud legendid kummitavatest majaelanikest. Karmima poolega keskaegses Tallinnas - kuritegude ning karistustega -  tutvusid Kiek in de Kökis 6. kl õpilased.

Õpilased kiitsid muuseumitunde, tutvusid Tallinna vanalinnaga ja olid avatud meelel uusi teadmisi omandamas. Kindlasti õpiti tundetaipu puudutades enam kui õpikuga tunnis dialoogi pidades.
6.a Nukuteatris

6.a klass lõpetas III õppeveerandi uuenenud Nukuteatris. Esmalt oli kogu maja rikkusi tutvustav ekskursioon, kus nägime põnevaid töötube ja nukumeistrite osavat kätetööd.
Seejärel vaatasime näidendina kirjandustunnis loetud ja käsitletud Saint de Exupery teost "Väike prints" , mille tegid lisaks väga heale näitlejatööle köitvaks kunstnik Rosita Raua loominguline rikkus ja põnevad tehnilised lahendused.
Magus maasikakorvike ja mahlajook kosutasid tühja kõhtu, seejärel sai iga laps tunnistuse ning võis koolivaheaega nautima hakata.

30 märts 2017

4. koht vabariiklikul linnuviktoriinil TÜ Loodusmuusemis

29.märtsil osalesid 7. klassi bioloogiahuvilised õpilased Aneta Ponetajev, Olivia Parkman ja Noa Elias Lappalainen Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis vabariiklikul linnuviktoriinil.
3.-4. koha jagamisel läksid käiku lisaküsimused, Merivälja võistkond saavutas väga tubli 4. koha.
Aitäh juhendaja õpetaja Kadri Salurile!

29 märts 2017

Kohtumine kirjanike Helga ja Enn Nõuga


16. märtsil toimus vanemate klasside õpilastele kohtumine kirjanike Helga ja Enn Nõuga.

5. klassi näidendite päev

Etenduse publikuks olid nii õpilased kui ka lapsevanemad
5. klassides mängiti katkendeid  Mark Twaini lasteraamatu "Tom Sawyeri ja Huckleberry Finni seiklused" järgi.
5. klasside ühised ettevõtmised 3. veerandil5.klasside ühisprojektid

3.veerandil viisid 5.klassid läbi mitmeid ühiseid õppepäevi. 
 •  Koos korraldati ametitepäev, kus lapsevanemad tutvustasid oma ameteid.
 • Toimus keskkonnateemaline veepäev, kus kinnistati teadmisi õpitud veeteemast ja võrreldi kraani- ja pudelivett.
 • Päris veerandi alguses osaleti koos Tallinna Linnamuuseumis keskajateemalisel õppepäeval, et kinnistada ajaloos õpitut.
 • Kogu veerandi jooksul tegeleti kirjanduse ja kunstiõpetuse ühisprojektiga „Tom Sawyer“, kus töö tulemusena valmisid rühmades lavastatud näidendid. Lisaks teksti dramatiseerimisele valmistati kunstiõpetuse tundides ise rekvisiidid, mõeldi muusikaline taust, kujundati kavalehed. Valminud lavastusi etendati üksteisele ja lapsevanematele. Töö võeti kokku oma töö ja rühmatöösse antud panuse hindamisega. Kokkuvõtetes kirjutati, et selliseid projekte soovitakse veel läbi viia.

Elukutseid tutvustav päev 5. klassides

5. klasside Ametitepäev

5.a ja 5.b klassi tähistasid ametitepäeva. Kutsusime omale külla lapsevanemaid, kes olid nõus rääkima oma tööst ja õpingutest. Soov oli lastele tutvustada erinevaid ameteid, et rikastada nende silmaringi ja aidata kaasa elukutsevaliku tegemisel. Kohale tuli 7 lapsevanemat, kelle tööks oli kas arhitekti, logistikaalase ettevõtte juhi, kindlustusfirma juhi, mäesuusainstruktori, ülikooli õppejõu, IT-arhitekti ja autode maaletooja amet.

Järgnevalt 5.a klassi õpilaste mõtted ametitepäeva kohta.
Kas sulle meeldis tänane õppepäev? Miks?
 • Jah, sest sain palju teada erinevatest ametitest.
 • See oli huvitav ja vahva.
 • See oli vaheldusrikas.
 • Jah, kuna me saime teada palju asju ja saime teada, kui raske on tegelikult tööd teha.
 • Jah, sest see tundus tore võrreldes tavalise koolipäevaga. Mulle ei meeldinud see, et minu perest ei saanud keegi tulla.
 •  Mulle meeldis see õppepäev, sest kõiki ameteid oli huvitav kuulata.
 • Oli huvitav kuulata erinevate ametite kohta ja nüüd ma saan ära teha inimeseõpetuse koduse töö.
 • Oli huvitav ja kaks tundi jäid ära.
 • Mis amet tekitas erilist huvi? Miks?

  • Leena amet, sest mulle meeldib asjad üle mõtlemine ja projektide tegemine ja Tõnise amet, sest mulle meeldib kaubandus.
  • Triinu amet, ei tea, miks.
  • Mulle meeldisid kõik tööd.
  • Suusainstruktor, sest mulle meeldib suusatada.
  • Iizi firma tundus kõige huvitavam, sest siis saab palju ringi sõita.
  • Arhitekt, sest seal saab arvutis maju teha ja seal ametis on konkursid.
  • Arhitekti amet, sest saab joonistada loomingulisi maju.
  • Tõnise amet, sest minu isa töötab sarnases kohas.
  • Arhitekti amet (raha ja loomingulise osa tõttu).
  • Arhitekt, sest tahan ka ise saada arhitektiks.
  • IT arhitekt, sest see on IT- ga seotud.
  • Huvi tekitas Tõnise töö, sest seal toob iga nädal midagi huvitavat.
  • Kindlustustöö, sest seal on vahepeal naljakad lood ja saab rääkida inimestega.
  • Mulle tundusid kõik tööd väga huvitavad, sest kõik tööd olid vinged. Neid oli mõnus ja huvitav kuulata. Mulle väga meeldis see, et kõikides töödes oli tehnikat.
  • Arhitekt, sest oli põnev.
  • Arhitekti oma, sest on huvitav arvutis joonistada maja 3D mudelit.
  • Pauli isa amet, sest seal on kokku 40 erinevat firmat.
  • Arhitekti amet, sest see on väga keeruline ja põnev.
  • Mäesuusainstruktor, sest seal saab suusatada.

  Mis amet tundus kõige keerulisem? Miks?

  • Kõige keerulisem oli Vahuri amet, sest seal on nii palju vaja meeles pidada ja on vaja üksi töötada. Ta on olnud ka päris mitmes probleemis, nt oma lapse kaotamine tuule tõttu.
  • Arhitekti, sest seal peab täpselt mõõtma ja arvutama ning kõik peab kokku sobima.
  • Mäesuusainstruktor, sest see on ohtlik ja sa pead vastutama laste eest.
  • Ülikoolis töötada, sest seal peab pidama erinevaid ameteid (Triinul oli neid kokku 7).
  • Arhitekti amet, sest peab palju õppima ja tundub väga keeruline.
  • Vahuri amet, kuna mõni laps kardab mäest ala lasta ja siis on raske õpetada mitte kartma.
  • IT – arhitekt peab väga palju teadma.
  • Väga keeruline tundub andmeanalüüsi ja teadusliku mõtteviisi lektor.
  • Suusatamine, sest see võib olla vahepeal ohtlik ja selleks peab õppima 10 ametit.
  • Kõige raskemad tundusid Tõnise, Vahuri ja Leena töö.
  • Arhitekti amet (hariduse pikkuse poolest).
  • Triinu töö, sest tal on ülikoolis 7 ametit ja ta teeb tõsimänge.
  • Arhitekti töö, kus ei tohi millimeetritki eksida.
  • Tõnise töö, sest see toimub mitmes riigis.
  • Anni isa töö, sest see tundub keeruline.
  • Tõnis amet, sest tal on palju ettevõtteid ja nad veavad palju asju ühest riigist teise.
  • Suusainstruktori töö, sest selles töös on vaja palju asju meeles pidada.

27 märts 2017

3. klasside muuseumipäev


 IV veerandi esimesel koolipäeval külastasid 3. klassid Miiamilla lastemuuseumi ja osalesid „Kenad kombed” programmis. Muuseumitund pakkus võimalust teha vanaaja kaartidest kutset, tutvustati erinevaid tervitusviise, külastati vanaema muinasjututuba. Lapsed said uudistada vanaaegseid mänguasju ja proovida pähe juba ammu unustuste hõlma vajunud peakatteid. Tervitusi jagati nii pikkade kohevate kleitide, kui ka kõrgete ja laiade kübarate, kaabudega. Oli vahva koolitund muuseumis!
18 märts 2017

Vana-Kreeka päev 6.b ja 1.a ning 1.b õpilastele

III veerandi viimasel päeval toimus 1.a, 1.b ja 6.b klassi õpilastele Vana-Kreeka päev.

Iga kuuenda klassi õpilane sai endale 2-3 väikest sõpra esimest klassist, kellega koos järgnevad 3 tundi üheskoos veedeti.

6. klassi õpilased tutvustasid 1. klassi õpilastele enda loodud kunstinäituse põhjal, mida nad III veerandil ajaloos, kunstis, kehalises kasvatuses, kirjanduses ja käsitöös on õppinud. Leidus 6. klassi õpilasi, kes suutsid Vana-Kreekast rääkida koguni 40 minutit, kuid ka kiiremad tutvustused kestsid minimaalselt 20 minutit. Üheskoos tutvuti ka Vana-Kreekast jutustavate raamatutega.


Järgmisena tuli 1. klassi õpilastel täita 2 töölehte (antiik- ja kaasaegsetest olümpiamängudest), mille täitmist juhendasid 6. klassi õpilased, kes tulid sellega suurepäraselt toime.Olümpiamängude teemal toimus viktoriin, mida mängiti mobiiltelefonidega. Meie kooli kõige nooremates õpilastes tekitas see palju elevust, sest paljudele neist oli see esimene kord Kahooti mängida. Mitmetel rühmadel kulus küsimustele vastamiseks päris kaua aega, sest 6. klassi õpilased püüdsid tagada rühmas olukorra, kus esmalt ühiselt arutatakse küsimuse üle ja seejärel 1. klassi õpilased saaksid korda mööda vajutada õigele vastusele.Võimlas moodustus 8 rühma, kes said endale 7 erineva juhtumi kirjeldused. Iga rühm pidi valima neist 5 ja proovima neile leida lahendused. Nii on nüüd võimalik plakatitelt lugeda õpilaste arvamusi ausast mängust. Siin ülesandes oli 6. klassi õpilastel tähtis roll arutelu suunamisel ja samuti tuli neil kohati täht-tähe haaval sõnu ette öelda, sest 1. klassi õpilased olid kirjutajate rollis.


Päeva lõpetas lühike spordivõistlus:
1) Kõik õpilased said joosta võimla ühest otsast teise ja tagasi. Kehalise kasvatuse õpetajad võtsid stopperiga aega.
2) Teise alana oli kavas hoota kaugushüpe. Siin olid tulemuste mõõtjate rollis 6. klassi õpilased.
3) Viimase alana oli kavas n-ö kettaheide (tegelikult lendava taldriku vise). Siin mõõtsid ja panid tulemused kirja samuti 6. klassi õpilased.

Enne kui vaheaega sai minna nautima, siis iga laps kirjutas suurele plakatile, mis talle päeva jooksul kõige rohkem meeldis.
1. klasside õpilastele meeldis jooksmine, 6. klassi õpilased, viktoriin ja väga populaarne vastus oli KÕIK.
Peaaegu eranditult arvasid 6. klassi õpilased, kes kõige toredam oli päeva jooksul see, et sai 1. klassi õpilastega aega veeta. Nad pidid olema nii nunnud :)
Päeva aitasid korraldada järgnevad õpetajad: Sergei, Kaisa, Ülle, Liina, Kristo, Piret P, Merike ja Kerttu.