21 oktoober 2016

I veerandi viimase koolipäeva tegevused Merivälja Koolis

4. a valmistas veerandi viimasel päeval putru, kattis lauda ja õppis lauakombeid.

 


Katsete päev 5.a klassis
Kuna teadusnädalal oli muid ettevõtmisi nii palju, siis võtsime oma klassi teaduskatseteks ette veerandi viimase päeva.
Eelnevat oli õpilastel teada, mida kaasa võtta, et kõik saaksid ka ise katseid läbi viia, mitte ainult pealt vaadata.
Viisime läbi järgmised katsed:
  • Läbipaistev coca - cola
  • Coca - cola ja mentos
  • Veekeerised
  • Langevari
  • CD - hõljuk
Kuigi kõik katsed ei õnnestunud päris nii, nagu lootsime, saime ikkagi inspiratsiooni edaspidisteks tegemisteks.
5.a klass õppis ajalehe väljaandmist

Pea kogu 1.õppeveerandi tegime tutvust ajalehtedega. Algul uurisime erinevaid Eestis ilmuvaid ajalehti ning vaatasime, millistest osadest ja teemadest ajalehed koosnevad. Siis hakkasime ka ise proovima neid koostada - kirjutasime uudised, tegime intervjuusid, kirjutasime arvamusi ja juhtkirju. Tegime reklaame ja koomikseid, mõtlesime ajalehe jaoks mõistatusi ja anekdoote, tegime fotosid. Tööd pandi kokku rühmades. Nii saime klassi peale 5 toredat ajalehte, mis küll esialgu on plakatitena, aga edaspidi plaanime need ka informaatikatunnis päris ajaleheks muuta.
Meie ajalehed kannavad järgmisi pealkirju:
  • Kooli Mees
  • MK Elu
  • Kooli Ekspress
  • Kooli Teataja
  • Merivälja Postipoiss
Nii nagu pealkirjadestki paistab, on kõik ajalehed seotud meie oma kooli eluga.
Lisaks ajalehetööle, saime ka eesti keele grammatikat õppida ajalehtede kaudu, näiteks saime otsitud nimesid tähestikulisse järjekorda panna, silbitada sõnu, otsida täis- ja kaashäälikuühendeid, määrata sõnaliike jne.

20 oktoober 2016

Lasteteatri etendus14. oktoobril oli algklasside õpilastel  külas Lasteteater  Lepatriinu. Näha sai etendust "Heategu". 
See oli lugu sellest, kuidas me  tegelikult teeme iga päev väikeseid heategusid. Oluline on hoolivus ja märkamine, kus sa saad abiks olla.

5.a klassi õppekäigud õppeaasta 1. veerandil5.a klass osales 1.veerandil mitmetel õppekäikudel. Üheskoos 5.b klassi ja ajalooõpetajaga külastasime ajaloomuuseumi õppepäeva "Mis on ajalugu?" ja Süda tänava väljakaevamisi.
Õpetajate päeval toimus lapsevanemate organiseeritud õppekäik Loodusmuuseumi, teemaks "Läänemeri".
Võtsime osa ka õuesõppepäevadest Botaanikaaeda, kus uurisime teema "Vesi ja muld" raames tiiki, raba ja mullakihte ning Paunküla Maastikukaitsealale, kus saime programmiga "Jääaeg" tutvuda pinnavormidega, mida jääaeg on Eestisse tekitanud. Saime teada, mis järjekorras on elusorganismid Eesti alale tulnud ja kui kaua võtab aega turba teke.