19 november 2018

Merivälja Kool - 70 aastat

20. oktoobril tähistasime kooli  sünnipäeva koos vilistlaste, endiste õpetajate ja töötajatega ning külalistega. Kokkutulekule registreerus osalejaid üle 200.
Üheskoos meenutati endisi aegu ja seati plaane tulevikuks.
Pidulikul kontsertaktusel lauldi kooli laulu, peeti kõnesid ning tänati kooli endisi juhte - Kaja Laanmäed, kes töötas koolis 39 aastat ning õpetaja ja kooli juhina töötanud Pille Silda, kes töötas koolis 30 aastat. Üheskoos tehti rännak minevikku, aega, mil kooli ajalugu alguse sai. Kava juhtisid 8a klassi õpilased Krista Kuus ja Kaspar Priivits ning vilistlased Marian Sau ja Kirke Krämann. Toredate lauludega esinesid mudilaskoor ja solistid. Kontsertaktuse lõpetas kooli orkester. Suur tänu kõikidele esinejatele, muusikaõpetajatele Kaie Kodresele ja Liivi Põldmäele, samuti pilliõpetajatele Ivo Lillele, Tatjana Jõelehele ning Lauri Jõelehele ning orkestrit dirigeerinud Jaan Otsale toreda kontserdi eest.

Peale kokkutulekut said kõik külalised ja vilistlased valida helkuripuult endale sobiva helkuri. Lastevanemate eestvõtmisel valmistasid meie kooli õpilased helkureid, pannes oma töösse häid soove ja mõtteid. 
Palju õnne Merivälja Kool!

Kooli 70. sünnipäeva tähistamine

19. oktoobril tähistas Merivälja koolipere oma kooli 70. juubelit piduliku aktusega kooli võimlas. Saal oli selleks puhuks eriliselt kauniks sätitud. Seintele oli „kasvanud“ 24 puud - just niipalju on meie koolis klassikomplekte. Kõik klassid meisterdasid puu, aga puu lehtedele kirjutas iga õpilane oma soove ja mõtteid koolile. Saali kaunistamise idee ja teostuse eest suur aitäh õpetaja Tiinale ja Annile, samuti kõikidele klassijuhatajatele.
Aktusel  lauldi, tantsiti, mängiti pilli, esitati omaloomingulisi luuletusi. Eelnevalt olid kõik klassid selleks teinud ettevalmistustöid, et sünnipäevakink pidulikult ette kanda.

Peale aktust jätkus päev klassijuhataja tunniga ning sünnipäeva kringliga, mida kõik oma klassiruumis mõnuga süüa said.