31 oktoober 2017

3.c klass tähistas halloweeni

Täna, 31.oktoobril liikusid Merivälja koolis ringi kostümeeritud, tontlike maskidega tegelased. 3.c klassi õpilased koos õpetaja Monikaga tähistasid halloweeni. Kogu õppepäeva tunnid olid seotud halloweeniga - alates inglise keelest lõpetades matemaatikaga.
Halloween hakkas Eestis meedia õhutusel levima 1980. aastate lõpus. Pühakutepäeva laupäev oli eesti rahvakalendris varem tundmatu ja kombestikult ühendab tähtpäev endas meie hingedeaja, mihklipäeva ja mardipäeva tavasid. 


Aktiivne vahetund

Täna käisid Tallinna Ülikooli üliõpilased Johann Rannu ja Nikita Liivamäe Merivälja Koolis. Tudengite eesmärgiks oli uurida, kuidas liikumine mõjutab õpilaste emotsionaalsust.  Kooli võimlas sisustasid nad  5. ja 3. klassi õpilastega kaks vahetundi. 
Järeldus peale vahetunnimänge oli- enamus õpilasi olid peale liikumist positiivsemad, rõõmsamad ja aktiivsemad ning loodetavasti järgmistes koolitundides  tähelepanelikumad ja vastuvõtlikumad.
30 oktoober 2017

4.klasside õuesõppe päev Meriväljal.


Esimese veerandi lõpetasid 4.klassid orienteerumisega, Meriväljal.  Õpilased jaotati segarühmadesse. Laste ülesanne oli Merivälja kaardi järgi läbida 15 punkti, kus oli vaja teha telefoniga selfi kogu grupist ja tänava sildist kus punk asus. Aega oli kaks tundi. 


Kooli jõudes pidid rühmad oma pildid laadima google drive-i ja jagama neid oma õpetajaga. Orienteerumise eesmärk oli kinnistada kaardiõpet, oskus kasutada digivahendeid, töötada rühmas ja kujundada liikumisharjumusi.
III A ja B klasside tegemised I veerandil.


III A ja B klassis on sel aastal läbivaks teemaks "Minu Eesti“.
I veerandil uurisime hoolega Eesti ajalugu. Kuidas vanasti koolitarkuse omandamine käis, milised olid kirjutusvahendid ja kooliraamatud, kuidas elati, mida söödi, millega tegeleti ja mida mängiti?

 Käisime Eesti Vabaõhumuuseumis tutvumas talude ja nende muutumisega ajas. Saime teada, kuidas linataimest sai riietusese ja kuidas talurahvas riides käis.Lapsed said proovida ise lambavilla kraasimist, ketramist ja lõnga kerimist ning teadmisi kindamustritest ja nende tähendustest.Käisime Linnamuuseumis mängimas keskaja mänge.
Ja saime teada kuidas elas Keskajal kaupmees. Külas käis sõjamees, kellega lapsed said proovida soolahinna kauplemise kunsti.Uurisime, millised olid majad linnas ja miks just sellised. Lapsed kujundasid ise oma linnatänava.Kahe klassi koostööna valmisid „Sügisesed taluhoovid“, kus lapsed pidid olemasolevate teadmiste abiga kujundama oma taluhoovi ning kirjutama juurde ka selgitava jutu.Õpetajate päeval käis III B klassis külas Harri vanaisa ja 97. aastane vanavanaema, kes rääkisid lastele oma kooliajast ja lapsepõlvetegemistest.Veerandi lõpuks valis iga A ja B klassi laps välja uurimus- või loovtöö teema, mis puudutab nende vanavanemate elu või tegevust.

20 oktoober 2017

5.-9. klassi õpilased osalevad võistlusel "Eesti koolilaste metsapostkaart"

15. korda toimuv RMK poolt korraldatud konkurss "Eesti koolilaste metsapostkaart" ootas taas 19. oktoobriks Eesti koolide 1.-9. klasside õpilaste joonistatud postkaarte. 

Tänavuse konkursi teemaks on: "SALAPÄRANE METS". 

Joonistused pidid olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10x15 cm või 15x10 cm.

Kõigi esitatud tööde hulgast valib žürii välja 100 postkaarti, mis seatakse 31. oktoobriks 2017 üles RMK kodulehele rahvahääletuseks.  Rahvahääletus toimub 1. novembrist - 15. novembrini 2017. 

Võistlusele saadeti õpetajatest koosnenud žürii otsusega järgmiste õpilaste tööd:

5A
Kristi

5B
Viktoria
Kadi Liis
Fred
Mia Nora


6A
Katarina
Anett
Annabel
Laura Liis

6B
Karoliina
Norman

7A
Reelika
Gloria
Anna Loviisa

8. klass
Helen
Marta
Elo
Aneta
Laurel
Olivia
Bianca

9. klass
Taniel
Kelly
Grete
Mia Marta
Lisette
Tali

Suured kiitused õpilastele, kelle tööd võistlusel osalevad!


"Spordinädal 2017" tüdrukute jalgpalliturniiri viimased mängud said peetud.

Neljas erinevas vanuseastmes toimunud jalgpalliturniiril, mängisid iga vanuse tüdrukud kõik omavahel läbi. Kui poistel ei tekkinud probleemi, kes võistlema asub, siis esimestel mängudel oli tüdrukute seas näha, et pole see jalgpall nende ala. Mida rohkem mänge sai peetud, seda paremini jalgpall õnnestuma hakkas, lõpuks tekkisid ka varumängijad, kes soovisid platsile palli taga ajama asuda. On rõõm näha, et jalgpall ei ole ainult poistele mõeldud. Tublid tüdrukud!

2.klasside arvestus:
I KOHT 2B
II KOHT 2A
III KOHT 2D


3.klasside arvestus:
I KOHT 3A
II KOHT 3B
III KOHT 3D

4.-5.klasside arvestus
I KOHT 4A
II KOHT 5C
III KOHT 5A

6.-9.klasside arvestus
I KOHT 8 klass
II KOHT 9 klass
III KOHT 7B9. vs 8. klassi tüdrukud

7A vs 6B

5C vs 5A

2C klassi Mete audiviske stiilinäide

2C vs 2A


2D vs 2C
Võistkonnavaim, 2D klassi koosolek peale mängu.