28 november 2017

20.-24. november toimusid klassidevahelised teatevõistlused

Eelmisel nädalal võtsid 1.-5.klasside kümneliikmelised võiskonnad mõõtu kombineeritud teatevõistlustest. Võistlused peeti vahetundide ajal võimlas. Osavõtjad olid väga tublid ja kaasaelajad väga head ergutajad!

5.klasside arvestuses: 1.koht 5A, 2.koht 5C, 3.koht 5B
4.klasside arvestuses: Võrdsete tulemuste korral jäid 4A ja 4B 1.-2. kohta jagama.  3.klasside arvestuses: 1.koht 3A, 2.koht 3B, 3.koht 3D

2.klasside arvestuses: 1.koht 2B, 2.koht 2C, 3.koht 2A1.klasside arvestuses: 1.koht 1C, 2.koht 1B, 3.koht 1A27 november 2017

9. klassi õpilane Hugo Rasmus Vaino edukas võistlusaasta

2017. aasta oli Merivälja Kooli 9. klassi õpilasele Hugo Rasmus Vaino'le edukas - Hugo saavutas Eesti meistrivõistlustel II koha ja Zoom8 MM võistlusel 7. koha. Tubli Hugo!


24 november 2017

5. klassides lõimitud õppetegevused kirjanduses ja kunstis I poolaastal

5A, 5B ja 5C klassis lõimime kogu õppeaasta jooksul järjepidevalt kirjandust ja kunsti.

I veerandil olid kirjanduses ja kunstis ühisteks ülesanneteks:
1) tähestik
2) haiku

II veerandil olid kirjanduses ja kunstis ühisteks ülesanneteks:
1) "Vennad Lõvisüdamed" ainetel kunstiteos (kubism, sürrealism, naivism)
2) Loetud raamatu esikaane kujundamine ("Meisterdetektiiv Kalle Blomkvist" erinevate riikide kirjastuste poolt kujundatud raamatud erinevatel aastakümnetel)
3) Rahvakalender (lõimub ka arvutiõpetus, kus koostati digitaalne mõistekaart)
4) Õppekäik "Võlur Oz" (lavakujundus, kostüümid, grimm)

Pikemat kirjeldust ülesannetest saab lugeda kunsti ajaveebist, mille leiab kooli koduleheküljelt.
8. ja 9. klassi õpilased osalevad Eesti Panga joonistamisvõistlusel

Eesti Pank annab 2019. aastal välja laulupeo 150. juubelile pühendatud 2eurose mündi, mille kujundus selgub laste ja noorte joonistuskonkursi kaudu.
Konkursi eesmärk on leida 2eurose mündi tagaküljele kujutis, mis sümboliseerib laulupeo traditsiooni ja tähistab ühtlasi üldlaulupeo 150. aastapäeva. Tegemist on Euroopa esimese 2eurose mündiga, mille kujunduse autoriks on laps või noor.
Lisainfot leiab:
https://www.eestipank.ee/press/laulupeo-2eurose-mundi-kujundus-selgub-laste-joonistuskonkursil-23092017

Võistlusele saadeti järgnevate õpilaste kavandid:
8. klass
Elo
Laurel
Britta
Olivia
Aneta
Marta

9. klass
Emma-Ly
Tali

23 november 2017
7. ja 8. klassi õpilased vaatasid Artises filmi "Mässaja rukkis"

Kirjandustundides oli käsitlusel  J. D. Salingeri teos "Kuristik rukkis", kus mässava nooruki siseheitlused ning trotslik käitumine tõid talle palju probleeme. Teos põhineb autori elul, millest oli huvitav filmi vaadata. 
20. sajandi keskpaiga New Yorgis toimuv biograafiline film jutustas J. D. Salingerist (Nicholas Hoult „Mad Max: Raevu tee”, „X-Meeste” filmid) ja näitab, kuidas ta leidis inspiratsiooni, loomaks Ameerika klassika „Kuristik rukkis” ning selle armastatud peategelane Holden Caulfield.
Filmi ja noorte eneseanalüüsiks koostatud tööleht suunas mõtlema ning arutlema, kuidas teismeline valutumalt sulanduks täiskasvanute maailma, õpiks ennast tundma ning leiaks elus oma kutsumuse.
7.b ja 8. klass NUKUteatrisSügis viis kirjanduse ja kunstitunni lõimitud õppetöö raames õpilased teatrisse. Vaadati Antoine de Saint-Exupéry kunstmuinasjuttu "Väike prints". Muinasjutu lavastas Mirko Irjas, imelise kunstnikutöö tegi Rosita Raud.
Töö teosega jätkus kirjandustundides, kus analüüsiti erinevaid tsitaate ja kirjutati kirjand.
8. klass Äripäeva toimetuses

8. klassi õpilased tutvusid meediatundide raames Äripäeva toimetuse tööde ja tegemistega. Õpilased said ülevaate modernsest töökeskkonnast, milles on oluline osa töötajate heaolul. Mõnusas töökohas aga eeldatakse igalt töötajalt ka täit pühendumist ning suurt panustamist nii organisatsiooni töökultuuri kui ka sisulisse töösse.
Kõrvuti töötavad väga noored ning juba eakad inimesed, kelle töö- ja elukogemus ajakirjanikuna kasuks tuleb.
Avatud tööruumid nõuavad töötajatelt head keskendumisvõimet. Hommik algab müügiosakonnas kindlate eesmärkide sedamisega, mis fikseeritakse nähtavale tahvlile, siht silme ees, algab pingeline tööpäev.
Meie õpilased said ka osa raadiosaatest, mis lindistati Äripäeva toimetuses.

Karjääripäev Merivälja Koolis

Täna, 23.nov on 9. klassi õpilastel kohtumine Rajaleidja nõustajatega. Iga õpilane koostas eeltööna eesti keele tunnis õpetaja juhendamisel ning alusmaterjale kasutades oma CV ja motivatsioonikirja, millega kandideerida soovitud töökohale. 
Koostöös Rajaleidja spetsialistidega mängitakse läbi tööintervjuu.
Iga õpilane saab tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste osas, samuti CV ning motivatsioonikirja koostamisoskusele.17 november 2017

8. ja 9. klassi õpilased Tartu Ülikooli Chemicumis uurimislaboris

16. novembril olid kahekümnel Merivälja Kooli 8.-9. klassi õpilasel õppepäev Tartu Ülikooli Chemicumis. Praktikapäev sai teoks tänu TÜ Teaduskooli Uurimislabori programmile. Õpilaste ülesanne oli paaristööna välja selgitada, mis oli juhtunud talupidaja Jüri tiigiveega. Tegemist oli kolme keskkonnareostusega: tiiki oli sattunud õli, väetisi ja erinevat prügi. Õpilased töötasid paaridena, tiigivee analüüside tulemused kanti exelisse, selgitati välja täpseimad tulemused ning pakuti välja reostuse likvideerimise ja vältimise võimalused. Parima tulemuse kokkuvõtvas viktoriinis (15 punkti 15-st) saavutasid Noa ja Ivo, 13 punkti said Jürgen ja Oskar. Kõige täpsemad keemiliste analüüside sooritajad olid Marko ja Mia ning Marta ja Kevin.
Suur tänu õpilasi juhendanud TÜ magistrantidele ja doktorantidele, samuti meie väga tublidele õpilastele!"Petja ja hunt", 2.-4. klasside õpilaste muusikasündmus

Neljapäeval, 9. novembril käisid Merivälja Kooli 2.-4. klassid Estonia kontserdisaalis kuulamas muusikalist muinasjuttu „Petja ja hunt“. Kõigepealt tehti tutvust lavataguste ruumidega ning tutvuti eri pillirühmadega. Kuulati ja katsetati, millist häält saab teha keelpillide, puhkpillide ja löökpillidega. Lapsed said pillimeeste abiga proovida erinevaid sümfooniaorkestri pille. Seejärel kogunesid orkester ja publik Estonia kontserdisaali lavale ning kõlas Sergei Prokofjevi vahva muusikaline muinasjutt “Petja ja hunt”. Kontserdi tegi eriliseks see, lapsed said olla laval koos elukutseliste muusikutega.

Laste arvates oli põnev näha, kuidas pilli mängitakse.

Laste lemmikpillideks olid tšello, viiul, flööt, klarnet ja fagott.

14 november 2017

Merivälja Kooli õpetajad Hollandis ja Eestis õppimas

MERIVÄLJA KOOLI ÕPETAJAD HOLLANDI KOOLIDES 8.-11.oktoobril
Eelmisel õppeaastal algas Merivälja Kooli koostöö Rotterdami Zuider Gümnaasiumiga, Merivälja vanemate klasside õpilased osalesid rahvusvahelises kosmoseprojektis. Oktoobrikuu algul olid Merivälja Kooli algklassiõpetajad kutsutud Rotterdami koolidesse töövarjuks tutvumaks meetoditega, mis julgustavad õpilasi olema iseseisvamad ja julgemad oma õppimises.
Õpetaja Maive Põder:
„Hollandi reis oli hariv ja andis uusi ideid, mida Merivälja koolis kasutada.
Mulle meeldis, kuidas õpilased tunnis iseseisvalt töötasid. Kõik lahendasid erinevaid ülesanded. Lastel oli mapp, kus oli kirjas nende isiklik nädala töökava, mille oli koostanud õpilane, lapsevanem koos õpetajaga. Nädala lõpus andis õpilane hinnangu tehtud tööle. Kasutusel olid tasemevihikud kergemate ja keerulisemate ülesannetega. Arvutist nägi õpetaja reaalajas, kus õpilased vigu teevad. Lapsed hindasid nädala lõpus enda motivatsiooni ja ülesannetega hakkamasaamist. Protsentides mõõdeti enda panust ja see pandi seinale kirja. Lapsed kasutasid kõrvaklappe, kui nad tahtsid keskenduda, näiteks lugemisel“.
Õpetajad Maiki ja Anita: „Osalesime koos Zuider Gümnaasiumi õpilastega projektinädala raames tehtud väljasõidul Antverpenisse, kus saime osa võtta orienteerumisest vanalinnas. Esmakordselt oli koolil käsil projektinädal, kus õppetunde ei toimunud, vaid kõik õpilased olid nädala vältel tegevad erinevates projektides, näiteks muusikalavastuse ettevalmistuses, mitmetes teaduskatsetes jne jne. Hollandi reis pakkus uusi ja huvitavaid ideid ning mõtteid,  mida rakendada igapäevases töös Merivälja Koolis.“
Ka käesolevaks õppeaastaks on Merivälja Kooli õpilastele esitatud kutse osaleda uuel „kosmosemissioonil“, mis kätkeb koolide õpilaste ja õpetajate ühist õppimist ja tegutsemist Eestis ja Hollandis.
Õpetajate töövarjureis sai teoks tänu Erasmus+ projekti toetusele.

Kool, kus õpivad kõik
Merivälja Kool on tänu  muutunud õppekäsitusele uuenduslike koolide esirinnas. See esitab kõigile õpetajatele uusi väljakutseid omavahelises koostöös, ainetundide planeerimises ning õpilasi kaasavate töömeetodite rakendamises. Et õpetajate professionaalsust tõsta, osalevad  Merivälja Kooli õpetajad projektis  „Kool, kus õpivad kõik”. Tegemist on kolmeosalise koolitusega, kus lektor Mari Nõmm õpetab erineva kooliastme õpetajaid ühisosa leidma ja õpilaste innustamiseks koostööd tegema. Erilist tähelepanu pälvib  projekti- ja uurimistööde juhendamine. Koolituse kolmas osa on Eesti innovaatiliste ja muutunud õppekäsitust rakendavate koolide külastamine. Teadmisi saadi juba Türi Põhikoolis ja Tartu Forseliuse Koolis. Põnevad ühistegevused jätkuvad ka edaspidi, et oleks ideid, millest õppida ning oskusi õpitut ka oma töös rakendada. Merivälja Kooli õpetajate koolitust Eestis rahastas SA Innove. 

13 november 2017

Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoorus osales 12 Merivälja Kooli õpilast

Laupäeval, 11. novembril osales loodusteaduste olümpiaadi  piirkonnavoorus 12 Merivälja Kooli 7. ja 8. klassi õpilast. Õpilased olid olümpiaadiks aegsasti treeninud, füüsikat ja bioloogiat käidi hommikuti ja laupäeviti eraldi koolis õppimas. Paljude teemade omandamiseks tehti katseid ja praktikume. Olümpiaadil osalenud Alondra ja Grete sõnul oli alguses hirm raskete ülesannete ees, ülesannetesse süvenedes mõisteti, et tegelikult on palju teadmidi ja oskusi juba olemas. Kogu olümpiaaditöö oli koostatud ümbermaailmareisina, peamiseks veeteema. Tuli määrata maailmamere soolsust, tunda navigeerimisseadmeid, ökoloogilist püramiidi, toiduahelat, sinivaalu ja vetikaid.
Olümpiaadil osalesid Marta Rohtla, Kertu Aljas, Mona-Lisette Erm, Annemari Arendi, Alondra Poldov, Grete Matt, Geret Lillemets ja Emma Liza Tigane 7. klassidest ja Aneta Ponetajev, Bianka Saadre, Mikk Põdra ja Marco Kuzmina 8. klassist.
Suur tänu õpetaja Mart Kuurmele, kes lapsi innukalt ette valmistas ja võistluseks treenis. Suur tänu õpetaja Auli Relvele, tänu kellele tundusid lastele bioloogia küsimused lihtsad.
Erakordne oli see, et kümnenik piirkonnavoorus osalenud õpilastest õpib Merivälja Koolis!
Järgmised jõuproovid on 2. detsembril füüsika lahtisel võistlusel ja 20. jaanuaril füüsikaolümpiaadil,

10 november 2017

4.kl e-külalistund- kohtumine ühises virtuaalses klassiruumisTäna kell 10:00. toimus  4.a ja 4.b klassil e-külalistund mida viis läbi Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar. Tunnis saime kokku enam kui saja klassi õpilastega üle Eesti!
Külalisõpetaja Triin Toomesaar andis meile nõuandeid teema: Kuidas mina ise saan seista kiusule vastu?- mitte olla kiusaja, kiusatav ega lasta teistel kiusata. Koos arutasime ka grupis tekkivate suhete üle. Tunni lõpus vastas külalisõpetaja reaalajas mõnele õpilase küsimusele.

E-külalistund oli 45-minutine koolitund, mille esimesed 15-20 minutit avas teemat külalisõpetaja ja 25-30 minutit toimus tund oma õpetaja juhendamisel.

Lapsed osalesid väga aktiivselt vestluses, esitasid küsimusi, pakkusid lahendusi kiusamise ära hoidmiseks ja märkamiseks.
Tund oli väga huvitav ja meeldis lastele väga!
06 november 2017

Merivälja kooli lastekoori ja 4.a klassi ansambli esinemine festivalil

Laupäeval, 4. novembril,  esinesid meie kooli lastekoor ja 4.a klassi ansambel Salme Kultuurikeskuses rahvusvahelisel muusikafestivalil "Travelling Festival 2017". Kohal olid muusikastuudiod ja tantsukollektiivid  Lätist, Leedust ning Poolast. Esinejate tase oli väga kõrge ja professionaalne. 
Meie muusikaõpetajad  Kaie Kodres ja Liivi Põldmäe on teinud ära suure töö ning  meie koori ja ansambli tase on suurepärane. Lastekoor esitas 2 laulu, koorile oli see ühtlasi esimene  esinemine üldse, on ju koos harjutatud ainult vähem kui kaks kuud. 
4. a klassi  ansambel laulis samuti kaks laulu ja tundis end laval väga kindlat. Esinemiskogemusele andis osalemine festivalil jälle enesekindliust juurde. On ju tore end ikka ja jälle proovile panna, samuti on hea kuulda ja vaadata, kuidas teised esinevad.

Suur tänu muusikaõpetajatele ja lauljatele järjekordse toreda etteaste ja  meie kooli esindamise eest!

02 november 2017

5. klassid osalevad haiku võistlusel


Eesmärk: Koostada 5. klassi (loodusteemaline) haikude näitus, mille illustratsioonid on jaapani tušimaali sumi-e tehnikas. 
Iga õpilane kirjutab vähemalt 1 haiku ja illustreerib selle jaapani tušimaali tehnikas.
Õpilane teab, mis on haiku ja oskab seda kirjutada.
Õpilane oskab loovalt kasutada tušimaali tehnikat haiku illustreerimiseks. 
Õpilane annab hinnangu oma tööle vastavalt kokkulepitud hindamismaatriksile. 

I nädalal tutvusid õpilased kirjanduses haikudega ja kunstis Jaapani kunstiga ning katsetasid videoid vaadates erinevaid pintslitehnikaid tušiga maalides. 

II nädalal kirjutasid õpilased kirjanduses haikusid ja tutvusid hindamismaatriksiga ning kunstis illustreerisid enda kirjutatud haikut sumi-e stiilis.
III nädalal õpilased tagasisidestasid enda tööd nii eesti keele kui ka kunsti vaatepunktist.

Jaapani saatkonna poolt korraldatavale võistlusele saadetakse järgnevad tööd:

5A


5B


5C

8. klassi projekt "Barokk"

I veerandil toimus 8. klassile projekt "Barokk". Selle jooksul lõimiti omavahel järgnevaid õppeaineid:
kunst, ajalugu, vene keel ja kehaline kasvatus.

I nädal:
Kunstis kujundasid õpilased digitaalsed postrid. Teemadeks: barokk, rokokoo, klassitsism.

II nädal:
Kunstis jätkati postritega.

III nädal:
Kunstis tutvuvad õpilased barokk arhitektuuri ja skulptuuriga. Voolivad skulptuure või reljeefe lähtuvalt barokiaegsest kujutamisviisist.
Ajaloos tegeleti Põhjasõja ja Peeter I olulisusega.III nädal:
Õppekäik Kadriorgu. Õpilased osalesid Kadrioru Kunstimuuseumi muuseumitunnis.

Peale muuseumitunni lõppu jagati õpilased paarideks ja nad pidid tutvuma Kadrioru pargiga. 8. klassi ülesandeks oli mõelda erinevatest ainetest lähtuvaid ülesandeid, sest nad korraldavad seal kevadel 3. klassi õpilastele orienteerumispäeva. Kõik kohad pargis, kuhu luuakse orienteerumispunktid pildistati mobiiltelefonidega üles ja fotod laeti hiljem üles Google Drive`i.

Vene keele tunnis kirjeldati Peeter I välimust ja arutleti selle üle, mida muuseumis teada saadi ning prooviti leida vastused küsimustele, mis olid tekkinud.

IV nädal:
Õpilased annavad kunstitunnis hinnangud enda ja kaaslaste postritele. Lisaks täidetakse tööleht, kus korratakse muuseumitunnis õpitut.

Ees ootab veel õpitu tutvustamine 3. klassidele ja neile 8. klassi poolt korraldatav orienteerumispäev Kadrioru pargis.