reede, 23. märts 2018

Jaapani haridusjuhid Merivälja Koolis

Täna, 23. märtsil  väisas Merivälja Kooli Jaapani haridusjuhtide grupp, neid huvitas eelkõige meie kooli teadusharidus, õppekava ja loodusainete õppimine terve kooliaja vältel.
Õpetaja Monika ja 3C lapsed demonstreerisid matemaatika õppimist robootika abil, õpetaja Mart Kuurme selgitas loodusteaduste õppimise põhimõtet meie koolis. Nimelt kavandab õp Mart oma õppetöö nii, et on tund teooriat ja tund praktikat. Praktilised tööd disainivad lapsed tihti ise, mõtlevad välja eksperimendi, et midagi uurida. Igaühel on mõtlemis- ja tegutsemisvabadus, ei ole nii, et ainult ühtmoodi saab tulemuseni jõuda.
Meie labor on õppevahenditega hästi varustatud, suureks probleemiks on akustika , millele loodame leida edaspidi leevendust.
Jaapanis on loodusainete õppetundide arv meiega sarnane, kuid klassid väga suured. Põhikooli esimestes klassides on 35 õpilast, vanemates 40. Mõnedes koolides õpetatakse matemaatikat ja võõrkeeli 20-stes õpperühmades. Koolid on väga erineva tasemega, tihti suunduvad õpilased vanemate rahakoti toel iga päev era- ja lisatundidesse, et saada parem haridus ja pääseda edaspidi tugevamatesse koolidesse. Tavaliselt lisandub näiteks 7. klassis 29-tunnisele tavalisele koolinädalale veel 10-15 tundi lisaõpet vanema rahakoti toel.
Võrreldes Jaapaniga on meie õpilastele pakutavad hariduslikud võimalused paremad, kuid kas oskame seda hinnata?Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar