esmaspäev, 13. november 2017

Merivälja Kooli õpetajad Hollandis ja Eestis õppimas

MERIVÄLJA KOOLI ÕPETAJAD HOLLANDI KOOLIDES 8.-11.oktoobril
Eelmisel õppeaastal algas Merivälja Kooli koostöö Rotterdami Zuider Gümnaasiumiga, Merivälja vanemate klasside õpilased osalesid rahvusvahelises kosmoseprojektis. Oktoobrikuu algul olid Merivälja Kooli algklassiõpetajad kutsutud Rotterdami koolidesse töövarjuks tutvumaks meetoditega, mis julgustavad õpilasi olema iseseisvamad ja julgemad oma õppimises.
Õpetaja Maive Põder:
„Hollandi reis oli hariv ja andis uusi ideid, mida Merivälja koolis kasutada.
Mulle meeldis, kuidas õpilased tunnis iseseisvalt töötasid. Kõik lahendasid erinevaid ülesanded. Lastel oli mapp, kus oli kirjas nende isiklik nädala töökava, mille oli koostanud õpilane, lapsevanem koos õpetajaga. Nädala lõpus andis õpilane hinnangu tehtud tööle. Kasutusel olid tasemevihikud kergemate ja keerulisemate ülesannetega. Arvutist nägi õpetaja reaalajas, kus õpilased vigu teevad. Lapsed hindasid nädala lõpus enda motivatsiooni ja ülesannetega hakkamasaamist. Protsentides mõõdeti enda panust ja see pandi seinale kirja. Lapsed kasutasid kõrvaklappe, kui nad tahtsid keskenduda, näiteks lugemisel“.
Õpetajad Maiki ja Anita: „Osalesime koos Zuider Gümnaasiumi õpilastega projektinädala raames tehtud väljasõidul Antverpenisse, kus saime osa võtta orienteerumisest vanalinnas. Esmakordselt oli koolil käsil projektinädal, kus õppetunde ei toimunud, vaid kõik õpilased olid nädala vältel tegevad erinevates projektides, näiteks muusikalavastuse ettevalmistuses, mitmetes teaduskatsetes jne jne. Hollandi reis pakkus uusi ja huvitavaid ideid ning mõtteid,  mida rakendada igapäevases töös Merivälja Koolis.“
Ka käesolevaks õppeaastaks on Merivälja Kooli õpilastele esitatud kutse osaleda uuel „kosmosemissioonil“, mis kätkeb koolide õpilaste ja õpetajate ühist õppimist ja tegutsemist Eestis ja Hollandis.
Õpetajate töövarjureis sai teoks tänu Erasmus+ projekti toetusele.

Kool, kus õpivad kõik
Merivälja Kool on tänu  muutunud õppekäsitusele uuenduslike koolide esirinnas. See esitab kõigile õpetajatele uusi väljakutseid omavahelises koostöös, ainetundide planeerimises ning õpilasi kaasavate töömeetodite rakendamises. Et õpetajate professionaalsust tõsta, osalevad  Merivälja Kooli õpetajad projektis  „Kool, kus õpivad kõik”. Tegemist on kolmeosalise koolitusega, kus lektor Mari Nõmm õpetab erineva kooliastme õpetajaid ühisosa leidma ja õpilaste innustamiseks koostööd tegema. Erilist tähelepanu pälvib  projekti- ja uurimistööde juhendamine. Koolituse kolmas osa on Eesti innovaatiliste ja muutunud õppekäsitust rakendavate koolide külastamine. Teadmisi saadi juba Türi Põhikoolis ja Tartu Forseliuse Koolis. Põnevad ühistegevused jätkuvad ka edaspidi, et oleks ideid, millest õppida ning oskusi õpitut ka oma töös rakendada. Merivälja Kooli õpetajate koolitust Eestis rahastas SA Innove. 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar