kolmapäev, 1. november 2017

7. klasside projekt "Keskaegsed sakraalehitised"

Eesmärgiks oli I veerandi lõpuks luua rühmatööde tulemusena näitus
keskaegse kiriku olulisematest elementidest
(nt roosaknad, vitraaž, hauaplaadid, kappaltar, vapp-epitaafid),
et tutvustada noorematele õpilastele keskaegseid kirikuid
ja nendega seonduvat tolleaegses ühiskonnas.

Esimesel nädalal tutvusid õpilased romaani ja gooti stiilis kirikutega (fotode võrdlus;
täitsid võrdlustabeli internetis olevate materjalide põhjal)
ning püstitasid uurimisküsimused enda projektile.
Paralleelselt läbivad õpilased ajaloos nt järgnevad teemad:
kristlik kirik, keskaja ühiskond, keskaegne kirikuorganisatsioon, kloostriordud jms.

14. septembril toimus 7. klassidel õppekäik Tallinna vanalinna,
kus tutvuti keskaegsete sakraalehitistega, et leida vastuseid oma uurimisküsimustele.
Külastati Oleviste kirikut, Pühavaimu kirikut ja Toomkirikut, kus tuli lahendada erinevaid
tekstidel põhinevaid ülesandeid, leida detaile ja neid oma telefoniga pildistada
või uurida, vaadelda, kirjeldada, põhjendada, joonistada jms.
Lisaks toimus muuseumitund Niguliste kirikus, kus tutvuti nt põhjalikult Rode altari restaureerimisega/konserveerimisega ja tänapäevaste tehnoloogiatega, mis on
selleks kasutusel. Samuti mõtestati keskaegse kiriku olulisust ja vaadeldi “Surmatantsu”.
Kõik õppekäigul olnud ülesanded olid koostatud nii, et õpilased pidid uurima
ja seejärel tegema saadud info põhjal järeldusi.


Teisel nädalal mängisid õpilased Kahooti, mille küsimused tulenesid õppekäigul nähtust
ja kuuldust. Lisaks koostasid õpilased enda tehtud fotodest plakatid, kus
tutvustasid keskaegsete kirikutega seotud mõisteid (nt piilar, portaal, roosaken jms)
ja kirjeldasid gooti stiilile iseloomulikke jooni.
Tunni lõpetas hinnangu andmine enda õppimisele õppekäigul.

 
 


Kolmandal nädalal planeerisid õpilased enda rühmatööd ja valisid praktilisi
tegevusi “kiriku” loomiseks. Otsisid vajadusel lisamaterjali raamatutest ja internetist
 ning alustasid praktiliste töödega.

Neljandal kuni seitsmendal nädalal teostasid õpilased enda valitud
ja planeeritud ideid vastavalt enda rühmas loodus tegevuskavale.
Õpilased ka hinnangud igale etapile projektist

(rühmatöö, uued teadmised, individuaalne panus, töö planeerimine, töö teostus,
digivahendite kasutamine jms).

Ees ootab veel näituse tutvustus 2. klassi õpilastele.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar