pühapäev, 29. oktoober 2017

III A ja B klasside tegemised I veerandil.


III A ja B klassis on sel aastal läbivaks teemaks "Minu Eesti“.
I veerandil uurisime hoolega Eesti ajalugu. Kuidas vanasti koolitarkuse omandamine käis, milised olid kirjutusvahendid ja kooliraamatud, kuidas elati, mida söödi, millega tegeleti ja mida mängiti?

 Käisime Eesti Vabaõhumuuseumis tutvumas talude ja nende muutumisega ajas. Saime teada, kuidas linataimest sai riietusese ja kuidas talurahvas riides käis.Lapsed said proovida ise lambavilla kraasimist, ketramist ja lõnga kerimist ning teadmisi kindamustritest ja nende tähendustest.Käisime Linnamuuseumis mängimas keskaja mänge.
Ja saime teada kuidas elas Keskajal kaupmees. Külas käis sõjamees, kellega lapsed said proovida soolahinna kauplemise kunsti.Uurisime, millised olid majad linnas ja miks just sellised. Lapsed kujundasid ise oma linnatänava.Kahe klassi koostööna valmisid „Sügisesed taluhoovid“, kus lapsed pidid olemasolevate teadmiste abiga kujundama oma taluhoovi ning kirjutama juurde ka selgitava jutu.Õpetajate päeval käis III B klassis külas Harri vanaisa ja 97. aastane vanavanaema, kes rääkisid lastele oma kooliajast ja lapsepõlvetegemistest.Veerandi lõpuks valis iga A ja B klassi laps välja uurimus- või loovtöö teema, mis puudutab nende vanavanemate elu või tegevust.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar