17 september 2015

Huvitava Kooli õpetajate koostööprojekti kokkuvõte jaanuar-juuni 2015

Paide Gümnaasiumi, Pirita Majandusgümnaasiumi ja Merivälja Kooli 30 õpetajat osalesid poole aasta vältel koostööprojektis, mille eesmärgiks oli üldõpetuse ja ainetevahemise lõimingu kavandamine ja korraldamine, metoodiliste kogemuste jagamine ja kooli õppekorralduse nüüdisajastamine. Koostööprojekti toetasid Innove ja Huvitav Kool. Uue õppeaasta alguses võime kindlalt väita, et õpetajate pooleaastane koolitustsükkel on vilja kandnud, sest kõik osalenud organisatsioonid ning õpetajad on oma igapäevases töös õppekorraldust tugevasti nüüdisajastanud. Õpetajatel on tekkinud õpiharjumused ning head kontaktid kolleegidega. Edaspidigi soovitakse kokku saada ning "õpetajalt õpetajale" kogemusi vahetada. Kuigi õpilaste uuring on veel tegemata, on vestlustest Merivälja Kooli õpilastega selgunud, et õppeprotsess koolis on muutunud mitmekesisemaks ja huvitavamaks.
Kokku saadi kolmel korral: 27. jaanuaril  Paide Gümnaasiumis tunde vaatlemas ja nende üle arutlemas, 14. aprillil Merivälja Koolis ja Tallinna Inglise Kolledžis õppetööga tutvumas ning 11.-12.juunil kahepäevasel seminaril Kallaste talus. Nende sündmuste ülevaated leiate sellest ajaveebist jaanuari, aprilli ja juunikuu sündmuste kalendrist.

Paide Gümnaasiumi õpetajate kokkuvõte koostööprojektist:I koostööseminar 27. jaanuar 2015  Paide
PG õpetajatele oli see hea võimalus jälle  loodusainete ja matemaatika õpetajatel koostööd teha ja nii mõnigi ununenud mõte ja tegevus meelde tuletamine. Kindlasti ka tugevama tunde andmine Huvitava Kooli parimate praktikate päeva „Kooli õppekava kui võimalus“ töötoa läbiviimiseks.


II  koostööseminar 14. aprill 2015 Merivälja Koolis ja Tallinna Inglise Kolledžis
Huvitavad  ja harivad tunnid Meriväljal.
Uued mõtted aineteülese õppe kohta Inglise Kolledžis. Tallinnas oli meil kaasas  ka tulevased 1. klassi õpetajad, kes püüavad sellel õppeaastal  osaliselt kasutada ka Inglise Kolledži võtet.

III koostööseminar 11.-12.06 2015 Kallaste turismitalus
Tõeliselt mõnusad töö- ja kogemuste rohked, kui ka lõõgust pakkunud päevad.
Mida õppisime?
Meeskonnatöö on kõige alus. Olgu õpingutes või mängudes.
Hariv inimeseõpetuse loeng TAI inimestelt. (Igasugune lisamaterjal on alati teretulnud)
Tähtis on omavaheline suhtlemine erinevate koolide õpetajate vahel. See annab tuge, et ma olen õigel teel ning uusi nippe ja mõtteid mida saan edaspidi kasutada.

Kindlasti, kui võimalik siis selliseid koostööseminare oleks edaspidigi tarvis. 

Merivälja Kooli õpetajate kokkuvõte koostööprojektist: 

Kahoot-mis see on ja kuidas kasutada matemaatika tunnis
Moodulõpe- miks ja kuidas?
Hinnangute vihikud-mis need on ja miks?
Hinnangud ja hindamine
Projektid veerandite lõpus ja keskel (rühma- ja paarisrööd)
Uudne lähenemine taimede õpetamisel- avastusõpe
Õpitava teema info seinale!
Saime uusi teadmisi õuesõppe tundideks
Samuti uusi ideid klassitunni läbiviimiseks (reeglid, padjad, loetud raamatute märkimine jne)

Avastusõppe kursus-super!

2. Mida õpitust hakkan kindlasti sel õppeaastal  oma töös kasutama?
Üldõpe, kasutusel hinnangute vihikud, erinevad projektid, avastusõpe, rühmatööd, õpitava teema
info seinal, hommikuringi padjad.

3. Mida peaksin veel õppima?
 Oleks tore kui saaksime osaleda avastusõppe jätkukursusel ja kesei käinud eelmisel aastal siis ka algkursusel.
Arvutikasutamine õppetunnis, erinevaid uuemaid koolitusi.
Palju saame ideid ka teiste koolide külastamisel, tundide vaatlus nii oma koolis kui mujal. Ühiseid koolitusi teiste koolide õpetajatega, mis sisaldaks ka hea kogemuse jagamist nn koolitused õpetajalt õpetajale.


Pirita Majandusgümnaasiumi õpetajate kokkuvõte:
Padisel juuni alguses toimunud koolitusel olid kõige meeldejäävamad meeskonnamängud ja Merivälja kooli õpetajate tutvustatud tähelepanu arendavad mängud õpilastele. Meeskonnamänge saab edukalt kasutada klassis ühtsustunde tekitamiseks, õpilased saavad läbi mängu positiivse kogemuse koostegemisest, erinevate lahenduste nuputamistest ja üksteisega arvestamisest.
Õpetajate poolt tutvustatud mängud arendavad lastel tähelepanu ja on samas lõbusaks vahepalaks õppetööle, milles ei puudu hariv moment. Mõned mängud oleme juba ka õpilastega läbi mänginud ja lastele väga meeldis. Mõned mängud tekitasid küll algul elevust ja ei kukkunud nii hästi välja, kui vaja, kuid harjutades lapsed harjusid ja soovisid ikka ja jälle mängida.
Koolitus oli väga asjalik ja vajalik õppetöö mitmekesistamiseks ning õppeainete lõimimiseks.
TAI poolt koostatud inimeseõpetuse õppematerjal oli väga huvitav ning vajalik. Materjali esitlus täiendas seda igati.
Tallinna Inglise Kolledzis avaldas muljet uudne teemapõhine õpetamine – juba see, et on suudetud õpetamist muuta. Hea oli näha, kuidas on mõeldud läbi kujundav hindamine ja seda ka rakendadakse.
Loomulikult oli ka palju erinevaid uusi meetodeid ja nippe, mida ise rakendada saab. Kokkuvõttes – igati kasulikult veedetud aeg!

"Muljete laegas":


 MULJETE LAEGAS 11. juuni 2015 Padisel
(Kirjuta kastidesse vastava algustähega sõnad, mis kirjeldavad Sinu tänase päeva muljeid, tundeid ja mõtteid ainetevahelisest lõimingust õuesõppes)
A-    avatud, arenemine, avastamisrõõm, abistav, arukas, abivalmidus, ahvatlev, ainulaadne, avastus, andekas
M- meeldiv, mõtlemine, mõõtmine, maaliline, mõnus, muljetavaldav, moodne, mõistlik,  mõtlemapanev, mõtlemist soodustav
V- vinge, vaatamine, väärtuslik, vahva, värskendav, vägev, veenev, värvikas, vaheldusrikas, vähe-oleks tahtnud veel
K- käsikaudu, kuulamine, kohusetunne, kasulik, koostöö, kaunis, kõnetav, koostööd pakkuv, kaunis, korrektne, kogemus,, kavalus
T- tundlik, tatsamine, teistsugune, tänuväärne, teaduslik, tegus, tore, tark, tarvilik, tõhus, tegevus, töökas
L- leidlik, lahe, lõbus, laiahaardeline, loominguline, lendlemine, lõimiv, liikuv
E- eluline, elamuslik, elusloodus, elulik, edasiviiv, enesekindlus, emotsionaalne, eeldamine, ehe, eeskujuluik, elevust tekitav, edukas, eriline
R- rahulik, rahustav, rõõm, reibas, rikastav, rahulik tempo, rahulolu
S- sisukas, suurepärane, soe, siiras, suhtlemine, sobiv, sarmikas, sõbralik
I- indu tekitav, innustav, ilus, integreeriv, innustav, imeline, informatiivne, ilmekas, ilus ilm
P- põnev, partnerlus, päevitamine, piltlik
U- uus, uhke, uudishimulik, uurimuslik, uudne, unustamatu, usaldus, urgitsemine, usutav, uuenduslik


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar