reede, 12. jaanuar 2018

2. ja 4. klasside lugemisprogramm koostöös TLÜ-ga


Merivälja kooli õpilased osalesid programmis „Me loeme“

2017. aasta sügisel ja talvel osalesid Merivälja kooli 2. ja 4. klassid Tallinna Ülikooli välja töötatud õppeprogrammis „Me loeme“. Programm on mõeldud õpilaste lugemisstrateegiate-alaste teadmiste, oskuste ja loetu mõistmise arendamiseks. Programm kestis septembri algusest kuni detsembrini. Lapsed lugesid tundides õpetaja juhendamisel erinevaid tekste, harjutasid lugemisstrateegiaid, tegid rühmatööd. Pärast programmi lõppemist hinnati laste lugemisega seotud teadmisi, oskusi ja motivatsiooni. Küsisime laste käest ka seda, kui kasulikuks ja huvitavaks nad seda programmi pidasid. Tulemused näitasid, et lugemisprogramm mõjus laste teadmistele ja oskustele positiivselt. Oluliselt kasvas teadlikkus erinevatest lugemisstrateegiatest ning paranes loetust arusaamine. Laste rahulolu programmiga oli samuti kõrge: valdav osa lastest hindas seda kasulikuks ja huvitavaks.

Suur tänu õpetaja Liina Polluksile, Piret Laanesaarele, Maive Põderile, Merike Kikasele, Anita Kalmusele ja Maiki Saaringule programmis aktiivselt osalemast! Aitäh kõigile õpilastele!
Piret Soodla, TLÜ
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar